Materiál
– MP 75 F je suchá maltová zmes zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Kvalita je kontinuálne sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Oblasť použitia
– Knauf Spachtelputz je sadrová stierka sa zušľachťujúcimi prísadami na vystierkovanie drsných a nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných
dielcov, drážok a dier, ako aj na vytvorenie stierkovej omietky na rovných podkladoch, ako napr. betónových plochách, sadrových doskách a omietkach. Knauf Spachtelputz je vhodný aj na vytvorenie vysokokvalitných, príp. sfarbených dekoratívnych povrchov v interiéroch.

Vlastnosti
• viazaná sadrou
• veľmi vláčna
• vhodná na aplikáciu od 0 do 10 mm
• prášková forma pripravená na rozrobenie
• modifikácie zušľachťujúcimi prísadami
• dá sa natiahnuť v nulovej hrúbke
• univerzálne použitie
• netvorí hrudky
• rýchloschnúca
• strojové spracovanie (PFT-Ritmo)
• vysoká výdatnosť
Technické údaje
– Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vrece cca 15,0 l
– Spotreba na vrstvu omietky hrúbky 1 mm 1,0 kg/m2
– Doba spracovateľnosti 1 hod.
12