Prečo sadrové omietky a nie sieťka, lepidlo a štuková alebo stierkovaná omietka?

Áno, je to hlineno-sadrová omietka. Používame omietku Knauf LEGITO . Je to omietka z kvalitnej hliny použitím prírodnej sadry. Jej povrch sa môže aj stierkovať, má lepšie termické a akustické vlastnosti ako sadrová omietka. U nás je pomerne málo požívaná pre jej cenu, ale ak ju použijemem, určite oceníme jej kvality a naša spotreba na vykurovanie sa zníži. Veľmi dobre akumuluje teplo, ktoré dokáže vydávať, to znamená, že plochy, ktoré sa nám vyhriali počas slnečných dní, v noci vyžarujú teplo a tým nám znižujú náklady na kúrenie. Je to materiál absolútne naturálny a vhodný pre asmatikov a alergikov.


Bojím sa prasklín a trhlín.

Ak zohľadníme všetky faktory, tak sadrové omietky sú najlacnejším riešením pre Vaše steny! Jednou vrstvou a to na všetky podklady okrem dreva, dosiahneme požadovaný povrch. Ak si porovnáme cenu za vápenno-cementové omietky a následné stierkovanie, už sme cenou prekročili sadrové omietky a kvalitou sme na tom horšie. Podobne sme na tom pri použití lepidla, sieťky a stierky alebo štukovej omietky. Ak spočítame materiál a prácu, určite nás to vyjde o niečo drahšie ako sadrová omietka. Kvalitou sa vôbec nepribližujeme omietke, ktorá má nejaké kvalitne vlastnosti. Skôr sme dosiahli škrupiny, ktoré sa po čase môžu oddeľovať, takáto omietka nedýcha a ani nemá dobré tepelné vlastnosti.


Čo robiť po omietnutí domu?

V prvom rade je potrebné stavbu dobre vetrať, a to čo najviac ako nám podmienky dovoľujú. Ak aj na stenách zmizli mapy, ktoré boli spôsobené vlhkosťou, neznamená to, že omietky sú suché, pretože doba schnutia je v letnom počasí a pri optimálnom počasí zhruba 4 týždne.


Ako sa dajú opraviť sadrové omietky?

Hladké sadrové omietky dokáže opraviť každý domáci kutil. Trik je v tom, že jej hladký povrch dosiahneme použitím správnej hmoty za pomoci špachtlí. A prípadne ju môžeme aj brúsiť! Po namaľovaní bude oprava bez povšimnutia!

 


Praskajú mi spoje medzi omietkou a sadrokartónom.

Je to dilatačná chyba, ktorá sa však dá odstrániť použitím špeciálnej pásky. Povrch steny ale musí byť hladký, to znamená gletovaný alebo stierkovaný.

 


Aké sú vhodné farby na sadrové omietky?

Sadrové omietky majú vysokú savosť a prievzdušnosť. Preto by sme mali aj pri maľovaní a tapetovaní dbať na zachovanie ich prievzdušnosti a teda použiť materiály, ktoré majú podobné vlastnosti. Sadrová omietka je vhodná aj pre benátsky štuk, pokiaľ je povrch hladký. Penetrujeme pri prvom maľovaní alebo pri použití plastickej stierky. V kuchyni alebo kúpeľni použijeme farby odolné voči vodným parám. Na dosiahnutie čo najhladšieho povrchu použijeme techniku nanášania farby pod tlakom, ale bez vzduchu.


Kedy sa dajú realizovať strojové omietky?

V prvom rade musí byť hrubá stavba pod strechou a osadené všetky okná a dvere, ďalej musia byť dokončené všetky rozvody vody a elektriny. Poprípade rozvod centrálneho vysávača, alarm atď. Na stavbe musí byť zabezpečený prívod vody, ak nie dostupná z verejného vodovodu ale zo studne, treba zabezpečiť ponorné čerpadlo. Zdroj elektriny 380V a  hlavný istič 25 typ C. Stavba musí byť riadne zabezpečená proti vstupu neoprávnených osôb.


Môžeme dať sadrovú omietku aj do kúpeľne a WC?

Áno! V poslednom čase je veľmi moderné používať obklad vyslovene len na tých miestach, kde je to nevyhnutné (v oblasti vane, sprchového kúta, umývadla, alebo toalety). Ostatné steny môžu byť bez obkladu, tým pádom nám omietka  lepšie reguluje klímu či v kúpeľni, alebo vo WC. Pri omietaní týchto priestorov je vhodné použiť vodiace lišty, čím dosiahneme stopercentne vodorovný povrch a tým uľahčíme ďalšie práce a spotrebu materiálu. Povrch omietky, kde ma byť obklad, negletujeme ani nestierkujeme. Pred lepením obkladu je nutná penetrácia, v sprchových kútoch je potrebné použiť špeciálne prípravky proti presiakavosti. Použitím sadrovej omietky bude Vaša kúpeľňa vždy svieža!


Aký je vlastne konečný povrch a rovnosť sadrových omietok?

To, čo robí sadrové omietky dokonalé nie je len ich povrch, ale aj detailné spracovanie špaliet a osadenie rohových líšt. Povrch môžeme dosiahnuť buď hladký alebo štukový vytiahnutím zrna, záleží, pre aký druh materiálu sa rozhodneme. Pri sadrových hladkých omietkach rozdeľujeme povrchovú úpravu od Q1 až po Q4(…). Rovnosť stien pri strojových omietkach pez použitia vodiacich líšt určuje STN( Slovenská technická norma).


Prečo sadrové omietky a nie sieťka, lepidlo a štuková alebo stierkovaná omietka?

V prvom rade si treba uvedomiť, že použitím sadrovej omietky ušetríme, a skvalitníme svoje obydlie.
Treba si uvedomiť, že pri spôsobe používania sieťky máme niekoľko pracovných úkonov a to penetrácia, lepidlo, sieťka, lepidlo, penetrácia a štuková tenkovrstvá omietka alebo stierka. Tento postup je predražený a navyše nám uzatvára prievzdušnosť stien, omietka nemá žiadne vlastnosti a vytvorili sme škrupinovitú omietku, lepidlom sme uzatvorili prievzdušnosť muriva a jeho úplné vysušenie, čím sme znížili jeho tepelno-izolačné vlastnosti, pre ktoré sme si vybrali daný materiál.
Sadrové omietky majú rovnaký difúzny odpor ako pórobetón, takže nezabraňujú vysychaniu; v prvom zimnom období vykúrite dom tak, aby v ďalších spĺňal stopercentnú funkčnosť. Pokiaľ použijete lepidlo, trvá pár rokov, kým Vám vyschnú steny a tým pádom je vyššia spotreba energie vo vykurovaní. V opačnom prípade použijeme iba penetračný náter, sieťku použijeme iba pri presieťkovaní prechodu dvoch rozdielnych materiálov a nepreviazaných rohoch.
Omietku nanášame v jednej vrstve a to pri hrúbke okolo 1 cm. Takýmto spôsobom nám stena viac dýcha, omietka hrá rolu veäčšieho izolantu a jednak má aj akustické a protipožiarne vlastnosti. Tým, že sme vynechali veľa pracovných úkonov a dá sa vykonávať aj strojovo, nás vyjde lacnejšie už pri prvotnej investícii!


Bojím sa prasklín a trhlín

Pri omietaní používame stopercentne kvalitné materiály, s  vysokým percentom prírodnej sadry. Sme školení odborníci, ktorí vedia ako všetky problémy riešiť a predchádzať im. Preto vieme, kde je nutné použiť sieťku, v akom pomere a aké penetračné nátery máme použiť pri danom podklade a samozrejme používame aj beton kontakt. Všetky produkty používame od firmy Knauf.


Prečo hladké steny a nie štuk

Povrchová úprava stien je vecou vkusu. I keď hladké steny majú niekoľko výhod a v konečnom dôsledku použitím štrukturovanej farby dosiahneme tiež odlišný povrch.
Hladký povrch sa dá ľahko opraviť tak, aby nebolo po namaľovaní možné zistiť daný zásah do omietky, je bez pórov, tým pádom nesadá naň prach a je vhodný pre alergikov. Ďalej podklad je vhodný na maľovanie pre všetky druhy farieb, pre tapety, alebo benátsky štuk. Pri maľovaní máme zhruba o polovicu nižšiu spotrebu maľovky. Pri použití so sadrokartónom sa dá dosiahnuť pomocou papierových pások ucelený celok bez trhlín a prasklín. V minulosti naši predkovia používali štukové alebo drsné steny, pretože vtedajšia kvalita stavebných materiálov im nedovoľovala pracovať tak precízne ako dnes, a tým vlastne neboli ani také viditeľné nerovnosti na stene. Dnes sú materiály a technológie o niečo ďalej.