Knauf – Liaty poter FE50 largo

Materiál
– Knauf FE50 largo je vo výrobe predmiešaná suchá maltová zmes z anhydritu, špeciálnej sadry, špeciálneho plniva a plastifikátorov pre strojové spracovanie.

Oblasť použitia
– Pre použitie vo výstavbe bytov a objektov; len pre vnútorné priestory. Poter môže byť prevedený ako spojený s podkladovou konštrukciou, klzný na oddeľovacej vrstve, vykurovací na podlahové vykurovanie, alebo plávajúci na izolačných doskách.

Vlastnosti – vo výrobe predmiešaná
– overená, konštantná kvalita
– jednoduché a rýchle spracovanie
– malá hrúbka poteru
– optimálne pre podlahové kúrenie
– rovný povrch
– vysoká productivita oráce (1000 m2)
Technické údaje
– zrnitosť max. 4 mm
– pevnosť v tlaku >= 28 MPa
– pevnosť v ťahu pri ohybe >= 5 MPa
– doba spracovania cca. 60 min.
– pochôdznosť po cca. 24 hod.
– zaťažiteľnosť po cca. 3 dňoch
1