Určite nám dáte za pravdu, že je lepšie jednu prácu urobiť raz a poriadne ako opravovať chyby, ktorým sa dalo predísť a nemuseli výsledok ovplyvniť s negatívnym dopadom.
S našimi skúsenosťami vieme docieliť kvalitný výsledok a vieme vám preto zodpovedať, prečo sa vám mohlo stať, že pri predošlom dodávateľovi služieb došlo k niektorým z nižšie uvedených chýb.
Tieto postrehy zároveň poslúžia, ak sa idete do omietania pustiť svojpomocne.

 9 najčastejších chýb, ktoré spôsobujú praskanie stien a treba sa im vyhnúť:

Riešenie: Originálne skosené hrany je nutné riadne očistiť od prachu, rezané hrany – navlhčiť vodou.
Riešenie: Riziko použitia nesprávnych materiálov vyeliminujete, ak použijete sadu špachtľovacích hmôt – diel kompletného systému suchej výstavby.
Pokiaľ pri škárovaní použijete výstužnú pásku, odporúčame Vám použiť sadu špachtľovacích hmôt NIDA Štart a NIDA Finiš. Pokiaľ škárujete bez výstužnej pásky, použite sadu NIDA Planfix Fresh a NIDA Finiš.
V oboch prípadoch je nutné dodržiavať návody na prípravu a nanášanie hmôt, ktoré sú umiestnené na obaloch jednotlivých výrobkov.
Produkty i akcesoria NIDARiešenie: Na škárovanie je najlepšie použiť sklovláknitú (vlizelín) alebo papierovú pásku.
Nezabudnite však na to, že papierová páska zaručuje najväčšiu trvalosť škár, avšak jej použitie je prácnejšie – pásku je nutné pred použitím navlhčiť vodou. Práca s ňou si tiež vyžaduje trochu praxe.
Riešenie: Minimálna teplota spracovania stierky je +10 °C. Teplota v miestnosti musí byť počas schnutia špachtľovacej hmoty ustálená a nesmie príliš kolísať.
V zimnom období odporúčame previesť vyplňovanie škár pri zapnutom kúrení.
Riešenie: Začnite s tmelením až po zakončení ostatných mokrých procesov (omietky, potery, a pod.). Prudká zmena vlhkosti počas schnutia špachtľovacích hmôt v miestnostiach je jednou z hlavných príčin vzniku prasklín.
Riešenie: Škáry opatrne vyplňte tmelom. Použite pritom oceľové hladidlo. Hmotu nanášajte priečne na spoje tak, aby nedošlo k vzniku dutín pod tenkou vrstvou sadry.
Ďalšia vrstva tmelu sa smie nanášať až po vytvrdnutí predošlej vrstvy. Presne dodržujte pokyny uvedené na obaloch špachtľovacích hmôt.
Riešenie: Vo väčšine prípadov kvalitný povrch obdržíme tzv. „štandardným špachtľovaním“, teda tmelením výlučne pozdĺžnych a priečnych spojov medzi sadrokartónovými doskami.
Keď je ale povrch dosiek rovnobežný so zdrojom svetla (napr. stena, ktorá je kolmá na sklenú fasádu alebo balkónové dvere, alebo stena, na ktorej budú namontované svietidlá naklonené smerom nahor alebo nadol, a pod.), takýto postup môže byť nepostačujúci. Svetlo, ktoré sa „kĺže“ po tmelenom povrchu, zvýrazní všetky inak neviditeľné nerovnosti. Takéto miesta je nutné určiť ešte pred tmelením a sadrokartónové povrchy (steny a plafóny) v ich blízkosti sa musia stierkovať celoplošne.
Riešenie: Každých 15 m sa musí povrchy sadrokartónových dosiek, z ktorých je vyhotovená priečka alebo závesný strop, dilatovať. Budovy s konštrukčným systémom sa dilatuje každých 10 m.
Riešenie: Tmelenie vlhkých sadrokartónových dosiek je jednou z hlavných príčin praskania škár a vzniku iných problémov so suchou výstavbou. Skladovanie sadrokartónových dosiek vo vnútri miestnosti, obzvlášť v jesennom a zimnom období, Vám umožní tomu predísť. Odporúčané obdobie „karantény“ je aspoň 48 hodín pred montážou. Sadrokartónové dosky sa musia skladovať vo vodorovnej polohe na palete alebo drevených podložkách, rozmiestnených každých 35 cm.