Knauf – Liaty poter FE50 largo

Materiál
– Knauf FE50 largo je vo výrobe predmiešaná suchá maltová zmes z anhydritu, špeciálnej sadry, špeciálneho plniva a plastifikátorov pre strojové spracovanie.

Oblasť použitia
– Pre použitie vo výstavbe bytov a objektov; len pre vnútorné priestory. Poter môže byť prevedený ako spojený s podkladovou konštrukciou, klzný na oddeľovacej vrstve, vykurovací na podlahové vykurovanie, alebo plávajúci na izolačných doskách.

Vlastnosti – vo výrobe predmiešaná
– overená, konštantná kvalita
– jednoduché a rýchle spracovanie
– malá hrúbka poteru
– optimálne pre podlahové kúrenie
– rovný povrch
– vysoká productivita oráce (1000 m2)
Technické údaje
– zrnitosť max. 4 mm
– pevnosť v tlaku >= 28 MPa
– pevnosť v ťahu pri ohybe >= 5 MPa
– doba spracovania cca. 60 min.
– pochôdznosť po cca. 24 hod.
– zaťažiteľnosť po cca. 3 dňoch
1

Knauf – Sadrová strojová omietka MP 75 F

Materiál
– MP 75 F je suchá maltová zmes zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Kvalita je kontinuálne sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Oblasť použitia
– Knauf MP 75 F je jednovrstvová omietka na steny a stropy do vnútorného prostredia, ako sú kancelárske budovy, bytová výstavba a miestnosti s obvyklou vlhkosťou vzduchu (vrátane domácich kuchýň a kúpeľní). Je vhodná na strojové spracovanie (napr. PFT G4). Min. hrúbka omietky je 8 mm, bežná 10-15 mm. Pri omietaní stropov sa nesmie prekročiť max. hrúbka 15 mm. V prípade potreby vyrovnania väčších hrúbok sa musí namontovať podhľad, napr. KNAUF D112, D113. Špeciálne zloženie omietky umožňuje vytvoriť jemný filcovaný alebo rustikálny štruktúrovaný povrch pri zachovaní vynikajúcich technických vlastností omietky.

Vlastnosti
• neškodí pokožke
• vysoké omietacie výkony
• možnosť štruktúrovania povrchu
• výdatná
• odolná proti oteru
• rýchloschnúca
• vláčna s výrazne dlhou dobou spracovateľnosti
• reguluje klímu v miestnosti
Technické údaje
– Zrnitosť zmesi 0,0-1,2 mm
– Spotreba zámesovej vody na jedno 30 kg vrece cca 12,0 l
– Spotreba SMZ na vrstvu omietky hrúbky 1 mm 1,1 kg/m2
– Doba spracovateľnosti 1,5 hod.
sadrova omietka Knauf DIAMANT11

Knauf – Hlineno-sadrová omietka Legito

Oblasť použitia – Legito je jednovrstvová hlineno-sadrová omietka na steny a stropy do vnútorného prostredia na ručné alebo strojné spracovanie. Omietka sa používa pri vysokých nárokoch na klímu v interiéroch a je vhodná pre alergikov. Minimálna hrúbka omietky je 5 mm, bežná 10 mm. Maximálna hrúbka omietky pre steny je 40 mm a pre stropy 15 mm.

Vlastnosti:
• dobrá priľnavosť
• vysoká pevnosť povrchu
• tuhne bez prasklín
Spotreba:
pri 1 mm vrstvy omietky / 1,0 kg/m2 suchej maltovej zmesi
2


Knauf – Sadrová strojová stierka Spachtelputz

Materiál
– MP 75 F je suchá maltová zmes zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Kvalita je kontinuálne sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Oblasť použitia
– Knauf Spachtelputz je sadrová stierka sa zušľachťujúcimi prísadami na vystierkovanie drsných a nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných
dielcov, drážok a dier, ako aj na vytvorenie stierkovej omietky na rovných podkladoch, ako napr. betónových plochách, sadrových doskách a omietkach. Knauf Spachtelputz je vhodný aj na vytvorenie vysokokvalitných, príp. sfarbených dekoratívnych povrchov v interiéroch.

Vlastnosti
• viazaná sadrou
• veľmi vláčna
• vhodná na aplikáciu od 0 do 10 mm
• prášková forma pripravená na rozrobenie
• modifikácie zušľachťujúcimi prísadami
• dá sa natiahnuť v nulovej hrúbke
• univerzálne použitie
• netvorí hrudky
• rýchloschnúca
• strojové spracovanie (PFT-Ritmo)
• vysoká výdatnosť
Technické údaje
– Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vrece cca 15,0 l
– Spotreba na vrstvu omietky hrúbky 1 mm 1,0 kg/m2
– Doba spracovateľnosti 1 hod.
12